GALERI

Kegiatan Dzikir Rutin di masa pandemi Covid-19

Kegiatan Rapat Kerja SMAN 12 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2021/2022 5 s.d 7 Juli 2021

Kegiatan Tes Minat Bakat Peserta Didik Baru 26 Juni 2021

Kegiatan Ujian Akhir Semester Berbasis Android Tahun Pelajaran 2020/2021