BIDANG KURIKULUM

No Nama Jabatan
1 Khairiah, S.E Wakabid. Kurikulum
2 Maryati S.Pd Kepala Pengajaran
3 Cut Jamila Fajrianti, S.E Staf
4 Erlina, S.Pd Staf
5 Amatan Mauizah, S.T Staf
6 Novi Nanda Resta, M.Pd Staf