DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO N A M A JABATAN/
PANGKAT
1 Nurjannah, S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah
NIP. 197806032006042002 VI/b
2 KHAIRIAH, SE Wakabid. Kurikulum
NIP. 19760819 200505 2 004 Guru, IV/a
3 SUHARTINAH, S.Pd., M.Pd Wakabid. Sarpras
NIP. 19791017 200801 2 001 Guru, III/d
4 CUT RAFIQA, S.Pd Wakabid. Kesiswaan
NIP. 19781106 200803 2 001 Guru, III/d
5 SUWARDI, S.Ag Wakabid. Humas
NIP. 19730424 200801 1 002 IV/a
6 FITRI, S.Pd Ketua Penjaminan Mutu
NIP.  19810706 201407 2 001 Guru, III/a
7 YULIA MIRANDA, S.Ag Ka.Perpustakaan
NIP. 19710714 200006 2 006 Guru, IV/a
8 NURLAILA, S.Pd UKS
NIP. 19640126 200009 2 001 Guru, IV/b
9 NAZARUDDIN.B, S.Pd Guru, IV/b
NIP. 19621223 199203  1 002
10 YUSAINI, S.Pd Guru, IV/b
NIP. 1965 0304 199303 2 007
11 TASNIAH, S.Pd Koordinator Olimpiade
NIP. 19650706 199412 2 001 Guru, IV/b
12 WIJI SARWINI, S.Pd Ka. Lab. Seni
NIP. 19700612 199402 2 001 Guru, IV/b
13 ROSMANIAR, M.S.Pd Koord. Lab IPA
NIP. 19680609 200212 2 001 Guru, IV/b
14 YUHANA, S.Pd Ka.Multi Media
NIP. 19661113 200008 2 001 Guru, IV/b
15 KHAIRUL AZMI, S.Pd Guru / Pemb. OSIS
NIP. 19710918 200008 1 001 Guru, IV/b
16 Dra. IDAWATI Guru, IV/b
NIP. 19660218 199412 2 001
17 TAUFIQ, S.Pd Guru, IV/b
NIP. 19750317 200212 1 005
18 MAHDALENI, S.Pd Guru, IV/b
NIP. 19761014 200212 2 003
19 Dra. EMMA GUSNITA Guru, IV/b
NIP. 19651231 200504 2 018
20 EVI WAHYUNI NASUTION, S.Pd Guru, IV/a
NIP. 19750130 200504 2 002
21 AZIZAH, S.Pd Guru, IV/a
NIP. 19741224 200504 2 002
22 MAWARDIANA, S.Pd Pembina OSIS
NIP. 19780902 200504 2 002 Guru, IV/a
23 ISLAMIAH, S.Si Koordinator PMR
NIP. 19720520 200604 2 003 Guru, IV/a
24 ORIZA ZULFINA, S.Pd Guru, IV/a
NIP. 19790113 200604 2 001
25 Dra. NURAINI Koord. Rohis
NIP. 19640103 200604 2 001 Guru, IV/a
26 MARYATI, S.Pd Ka. Pengajaran
NIP. 19720712 200604 2 015 Guru, IV/a
27 T. IRMA SURYADI, S.Ag Koord. BP/BK
NIP. 19720908 200710 1 004 Guru, IV/a
28 NURBAINI, S.Ag Guru, III/d
NIP. 19750917 200801 2 001
29 CUT JAMILA FAJRIANTI, SE.Ak Guru, III/d
NIP. 19751123 200801 2 001
30 ERLINA, S.Pd Guru, III/d
NIP. 19771123 200801 2 001
31 NAZRIADY, S.Pd Guru, III/b
NIP. 19810916 201103 1 001
32 DAHLINAR, S.Pd,M.Pd Guru, III/c
NIP. 19671022 201212 2 001
33 NADIAWATI, S.Ag Guru Honorer
34 ERNAWATI, S.Pd Guru Honorer
35 RONI MIRANDA, S.Pd Guru Honorer
36 AFRITA, S.Pd Guru Bakti
37 MAULIDIN, S.Pd Guru Bakti
38 YULIANA RISKI, S.Pd Guru Bakti/BK
39 NOVI NANDA RESTA, M.Pd Operator Website
40 KASDIANA Ka. Tata Usaha
NIP. 19641220 198703 2 003 III/b
41 MAMNI Staf TU/Bendahara
NIP. 19741213 200801 2 001 II/d
42 NOVITA LAILA, S.P Staf Tata Usaha
NIP. 19711112 200801 2 009 III/a
43 YUNITA Staf TU/Operator
NIP. 19841015 200903 2 001 II/d
44 MAHRAN JOLFAN, SE Staf Tata Usaha
45 YUNI HAFLIDAR, A.Md Staf Tata Usaha
46 FAUZIAH, SIP Perpustakaan
47 REZA SAPUTRA,S.Pd Staf Tata Usaha
48 MUSLIMAINI Kebersihan
49 IKHSAN SAPUTRA Kebersihan
50 HASANUDDIN Security
51 BAMBANG HARTOYO, A.Md Teknisi Lab Komputer
52 AMATAN MAUIZAH, ST Staf Pengajaran
53 SULFI AYU, SH Staf Perpustakaan